Descripció i objectius

Amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de l'àguila de Bonelli a la Mediterrània occidental.

Àguila coabarrada reintroduïda amb el seu emissor visible.

AQUILA a-LIFE vol contribuir a augmentar l'extensió de la presència de l'àguila coabarrada a la Mediterrània occidental i invertir la seva tendència poblacional regressiva, per ajudar a la restauració dels ecosistemes on habitava abans. El projecte pretén treballar en favor de la recuperació de l'espècie sobre una extensa àrea geogràfica a escala de meta-població (no tant a escala de petites poblacions locals).

Per a això es preveu l'alliberament d'exemplars, seguint una metodologia l'efectivitat ha estat demostrada prèviament en el projecte LIFE Bonelli, incloent zones on aquestes soltes han tingut resultats positius (Madrid, Navarra i Àlaba), i aplicant l'experiència acumulada en zones noves com Sardenya. De fet, el projecte AQUILA a-LIFE pot ser considerat com una segona fase de LIFE BONELLI, ja que els projectes de reintroducció o reforçament de poblacions de fauna salvatge sovint requereixen diverses etapes de desenvolupament.

Una altra línia de treball essencial de AQUILA a-LIFE abordarà les principals amenaçades actuals per l'àguila de Bonelli, amb especial dedicació a prevenir i reduir les electrocucions, a través del treball conjunt amb sectors clau com companyies elèctriques, administracions locals i experts en la matèria .

Atès que l'àguila coabarrada comparteix els seus problemes (sobretot l'electrocució) amb altres espècies de rapinyaires, aquestes també es veuran beneficiades de les accions d'aquest projecte, com són l'àguila imperial ibèrica, l'àguila real i l'àguila marcenca, entre d'altres .

Àguila de Bonelli adulta destinada a la cria en captivitat.

Objectius:

  1. Augmentar el nombre de parelles territorials en zones de presència històrica del centre i nord de la Península Ibèrica i a Sardenya.
  2. Disminuir el risc que les àguiles de Bonelli i altres aus morin electrocutades en la seva àrea de distribució natural, tant dins com fora dels espais protegits.
  3. Realitzar una avaluació rigorosa de l'estat de conservació de la metapoblació de la Mediterrània d'àguila coabarrada, valorant l'eficàcia per a la seva recuperació de les mesures executades i definint els següents passos comptant amb tots els actors rellevants.
  4. Involucrar al sector cinegètic i altres en la recuperació i la gestió de l'àguila coabarrada mitjançant un paper actiu, per augmentar l'acceptació de l'espècie.
  5. Comprendre quin és l'impacte sobre les funcions ecosistèmiques de la reintroducció d'un súper-depredador com l'àguila coabarrada en una illa de la Mediterrània.
  6. Disminuir el risc que les àguiles de Bonelli i altres aus morin ofegades en estanys de reg o basses ramaderes, o pateixin col·lisions amb filats de les vinyes en espatllera.
  7. Augmentar la competitivitat de l'àguila coabarrada davant l'àguila real en els seus territoris històrics de cria.
  8. Augmentar el respecte de la societat cap a l'àguila de Bonelli en particular, i les rapinyaires en general.
e-max.it: your social media marketing partner